Airtight building

Why ?

The arguments for permanent airtightness of a building or house cannot be ingnored. The loss of value of a property in short time is too high if airtightness is not taken care of.


 1. Cheapest way to safe on  heating costs.
 2. Any ventilation system demands an airtightness level of n50 < 1, which implies a high of level of airltightness of the building or house.
 3. Higher comfort of living as cold air flows are avoided as well as humidity spots on internal walls.


All European countries including the UK are step by step implying airtightness norms to the passive standard which is n50 < 0,6. Not making a newbuild house airtight will, as a consequence, result in a major loss of value of the property in short term.


 1. England and Wales: Part L of the building regulations
 2. Scotland: Section 6 of the Scottisch Building regulations
 3. Northern Ireland: Part F of the Northern Ireland Building Regulations


EUROPESE NORMS

 1. Directive 20/20/20: 20% less CO² , 20% minder less energy consumption, 20% more renewable energy.
 2. European directive of energy performance of buildings, directive 2002/91/EC and 2010/31/EG.


How ?

In order to realise the permanent airtightness of a building or house, the outer shell needs to be airtight. The outer shell are all walls, roofs and other materials which are the barrier between inside and outside. Airtightness can be done in two ways. The first way is airtightning all the building connections from the inside before plaster works and before floor screed or floor insulation is applied. The combination of building connections made airtight with blowerproof coating, spray plaster on the walls and and an airtight roof construction, does the job to reach passive airtightness. The second way is the apply blowerproof coating on the the whole walls, after which insulation panels are installed and a facade finish. Then, spray plastre at the inside is not needed anymore.

Calculate budget

Calculate easily the cost for achieving a house or building made airtight.  Productkost or installed by an approved applicator with airtight building guarantee. 

Calculate
application guide
application guide
application guide

Het verbeteren van de luchtdichtheid heeft dus een rechtstreeks effect op het E peil, en het S peil, waardoor een andere interessante besparing kan gerealiseerd worden.  Het Vlaams Energie Agentschap geeft op vandaag nog steeds een 5 jaarse vrijstelling op de onroerende voorheffing bij woningen die een E peil bereiken onder de E-20.

Natuurlijk kan luchtdichtheid alleen niet instaan voor een E20 woning, maar ze heeft wel een fundamentele impact op de E score, en heeft in tegenstelling tot de meerkosten van bijvoorbeeld warmtepompen, of zonnepanelen, slechts een beperkte impact op het bouwbudget. 

Tenslotte willen we even wijzen op de vereisten voor een goed werkend ventilatiesysteem, waar de warmte uit de afgezogen lucht gerecupereerd wordt. Deze kan enkel goed werken als de n50 waarde van de woning lager is dan 1. Dit wordt dan ook door verschillende fabrikanten van deze systemen opgelegd als vereiste voor de door hen vooropgestelde energierendementen. 

Bekijken we dan even de mogelijke financiële voordelen van luchtdichtheid, afgewogen tegenover haar investering:

Investering in een n50 waarde (met garantie) van 1, in een woning verwarmd met een warmtepomp, gekoppeld aan zonnepanelen, ifv het bekomen van een E peil onder de 20:

 • Investering Luchtdichtheid: Eenmalig 2400€
 • Besparing op de aankoop van de warmtepomp tgv een betere luchtdichtheid en dus een lager warmteverlies: Eenmalige besparing 1500€
 • Besparing per jaar aan energie door lagere warmteverliezen van de woning: 100€/jaar
 • Vrijstelling op de onroerende voorheffing voor 5 jaar voor een woning onder de E20, per jaar 800€/jaar

Wanneer we dus de investering afwegen tegenover de besparing, dan merken we dat we al na  1 jaar (1500+100+800= 2400€) de meerkost voor de luchtdichtheid hebben terugverdiend. (natuurlijk losstaand van de andere investeringen die gekoppeld zijn aan dit E-peil)

Wat echter meer is is dat de woning gedurende de rest van zijn levensduur meer comfort zal opleveren, en minder energie zal verbruiken, wat ook de manier zal zijn waarop ze verwarmd wordt, zonder vervangings--of onderhoudskosten.


De conclusie is duidelijk, investeren in de gebouwschil door een gegarandeerde luchtdichtheid is een meerkost die zich bliksemsnel terugverdient. En die gedurende de rest van de levensduur van de woning door blijft werken.

Nationaal normatief kader rond luchtdichtheid:

 1. Normen: STS P 71-3
 2. NBN 13829
 3. Energieprestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouw en renovatie

EUROPESE NORMEN

 1. 1. Richtlijn 20/20/20: 20% minder CO² uitstoot, 20% minder energieverbruik, 20% meer hernieuwbare energie.
 2. 2. Europese Energieprestatie van gebouwen, richtlijn 2002/91/EC en 2010/31/EG.

Relevante publicaties (Bron - wtcb):

 1. Luchtdichtheid van gebouwen
 2. Controle van de luchtdichtheid
 3. Technische installaties en luchtdichtheid
 4. Aandachtspunten in de ruwbouwfase

Country sites: Ireland - United Kingdom - Suomi - Lietuviu - Espagna - Ceská republika - România

We guarantee the
airtightness of your
project !

CALCULATE COST IN LESS
THAN 1 MINUTE

Calculate

Cost of product or installed by an approved

applicator with airtight building guarantee.

Contact
x